ဝိနည္းမဟာဝါပါဠိေတာ္လာ ဓါးခြဲဓါးျဖတ္ သကၤန္း

ဝိနည္းမဟာဝါပါဠိေတာ္လာ ဓါးခြဲဓါးျဖတ္ သကၤန္း

၃၄၅။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္၌ သီတင္းသုံးေနေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ဒကၡိဏာဂိရိဇနပုပ္သို႔ ေဒသစာရီ ႂကြခ်ီေတာ္မူ၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မဂဓ တိုင္းသားတို႔၏ လယ္ကို ျမင္ေတာ္မူ၍ အရွင္အာနႏၵာကို “အာနႏၵာ သင္သည္ ေလးေထာင့္ကန္သင္းဖြဲ႕ေသာ အစဥ္ဖြဲ႕ေသာ အၾကားၾကား၌ အကန႔္ဖြဲ႕ေသာ ခရီးဆုံကဲ့သို႔ဖြဲ႕ေသာ မဂဓတိုင္းသားတို႔၏လယ္ကို ျမင္၏ေလာ” ဟုမိန႔္ေတာ္မူ၏။ “ျမင္ပါသည္ အရွင္ဘုရား” ဟု (ေလ်ာက္၏) ၊ အာနႏၵာ သင္သည္ ရဟန္းတို႔အား ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ သကၤန္းတို႔ကို စီရင္ျခင္းငွာ စြမ္းႏိုင္ပါမည္ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ စြမ္းႏိုင္ပါမည္ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ စြမ္းႏိုင္ပါသည္ အရွင္ဘုရားဟု (ေလွ်ာက္၏)။
ထို႔ေနာက္ အရွင္အာနႏၵာသည္ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းတို႔၏ သကၤန္းတို႔ကို စီရင္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား ထံေတာ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားကို “ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတာ္ေသာ အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္ စီမံၿပီးေသာ သကၤန္းတို႔ကို ၾကည့္ရႈေတာ္မူပါ” ဟုေလွ်ာက္၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို “ရဟန္းတို႔ အာနႏၵာသည္ ပညာရွိေပစြ၊ ရဟန္းတို႔ အာနႏၵာသည္ ႀကီးေသာ ပညာရွိေပစြ၊ အာနႏၵာသည္ ငါဘုရား အက်ဥ္းအားျဖင့္ ေဟာအပ္ေသာပါဠိေတာ္၏ အနက္ကို အက်ယ္အားျဖင့္ သိဘိ၏။ အိမ္ဝမ္းႀကီးကိုလည္းျပဳဘိ၏။ ေခါင္ရံပုံကိုလည္း ျပဳဘိ၏။ လည္ထိရာ၌ခံေသာ အနားပတ္ကိုလည္း ျပဳဘိ၏။ ျဖတ္လည္း ျဖတ္ဘိ၏။ ဓားျဖတ္ျခင္းျဖင့္ ၾကမ္းတမ္း၍ ရဟန္းတို႔အား ေလွ်ာက္ပတ္၏။ ရန္သူတို႔သည္လည္း အလိုမရွိအပ္။ ရဟန္းတို႔ျဖတ္ေသာဒုကုဋ္ ျဖတ္ေသာကိုယ္ဝတ္ ျဖတ္ေသာသင္းပိုင္ကို ခြင့္ျပဳဟုမိန္ေတာ္မူ၏” ဟု မိန႔္ေတာ္မူ၏။
လယ္ကြက္ပုံသ႑ာန္ ျဖတ္ခ်ဳပ္ရသည့္ အေၾကာင္းမွာ (၁) သူခိုးဓားျပမ်ားက မ်က္စိက်၍ အႏၲရာယ္ျပဳမွာစိုးသည္က တစ္ေၾကာင္း ၊ (၂) စနစ္တက်ခ်ဳပ္ထားသည့္ အတြက္ ၾကည္ညိဳဖြယ္ျဖစ္သည္က တစ္ေၾကာင္း ၊ (၃) ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ေကာင္းမႈမ်ိဳးေစ့တို႔၏ တည္ရာ လယ္ယာေျမနဲ႔တူသည္ ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ေဆာင္သည္က တစ္ေၾကာင္း စသည့္ အေၾကာင္း သုံးမ်ိဳးေၾကာင့္ သကၤန္းကိုလယ္ကြက္ပုံစံ ေလးေထာင့္အပိုင္းမ်ား ပိုင္းျဖတ္ၿပီး ခ်ဳပ္လုပ္ေစျခင္း ျဖစ္ပါသည္။